TS. Nguyễn Đại Thọ

TS. Nguyễn Đại Thọ

Email: thond@vnu.edu.vn
Phone: 0989063690

ThS. Đoàn Minh Phương

ThS. Đoàn Minh Phương

Email: phuongdm@vnu.edu.vn
Phone:

TS. Dương Lê Minh

TS. Dương Lê Minh

Email: minhdl@vnu.edu.vn
Phone: 0989063690

TS Trần Trúc Mai

TS Trần Trúc Mai

Email: mai.tran@vnu.edu.vn
Phone:

ThS. Hoàng Thị Điệp

ThS. Hoàng Thị Điệp

Email: diepht@vnu.edu.vn
Phone:

TS. Đặng Cao Cường

TS. Đặng Cao Cường

Email: cuongdc@vnu.edu.vn
Phone:

TS. Phạm Hồng thái

TS. Phạm Hồng thái

Email: pht@vnu.edu.vn
Phone:

PGS. TS. Hoàng Xuân Huấn

PGS. TS. Hoàng Xuân Huấn

Email: huanhx@vnu.edu.vn
Phone: 04 37547812

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

Email: nguyenthanhthuy@vnu.edu.vn
Phone: 0437547203

ThS Vũ Bá Duy

ThS Vũ Bá Duy

Email: duyvb@vnu.edu.vn
Phone:

TS Nguyễn Cẩm Tú

TS Nguyễn Cẩm Tú

Email: ncamtu@gmail.com
Phone:

TS Đặng Thanh Hải

TS Đặng Thanh Hải

Email: haidt82@yahoo.com, hai.dang@vnu.edu.vn
Phone: 0968560869

TS. Nguyễn Thị Hậu

TS. Nguyễn Thị Hậu

Email: hauntt83@gmail.com
Phone: 0913.072783

TS. Bùi Quang Hưng

TS. Bùi Quang Hưng

Email: mr.bqhung@gmail.com
Phone: 0904.371.339

TS. Phan Xuân Hiếu

TS. Phan Xuân Hiếu

Email: pxhieu@gmail.com
Phone: 094.885.5916

TS. Nguyễn Hà Nam

TS. Nguyễn Hà Nam

Email: namnh@vnu.edu.vn
Phone: 0904.670.471

TS. Nguyễn Hải Châu

TS. Nguyễn Hải Châu

Email: nhchau@gmail.com
Phone: 0903.40.50.40

PGS. TS. Hà Quang Thụy

PGS. TS. Hà Quang Thụy

Email: thuyhq@vnu.edu.vn
Phone: 0913.585.969

Cử Nhân Nguyễn Bảo Ngọc

Cử Nhân Nguyễn Bảo Ngọc

Email: baongoc124@vnu.edu.vn
Phone:

Cử Nhân Bùi Phi Điệp

Cử Nhân Bùi Phi Điệp

Email: diepbp@vnu.edu.vn
Phone:

ThS Nguyễn Việt Tân

ThS Nguyễn Việt Tân

Email: tannv@vnu.edu.vn
Phone: 0903429148

TS Tô Văn Khánh

TS Tô Văn Khánh

Email: khanhtv@vnu.edu.vn
Phone: 0985435604

PGS. TS Trịnh Nhật Tiến

PGS. TS Trịnh Nhật Tiến

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Email: tientn@vnu.edu.vn
Phone: 0912101715

TS Trương Anh Hoàng

TS Trương Anh Hoàng

Thầy vui tính, nhiệt tình, chu đáo với sinh viên.

Email: truonganhhoang@gmail.com; hoangta@vnu.edu.vn
Phone: +84 9155 3 9368

PGS. TS Bùi Thế Duy

PGS. TS Bùi Thế Duy

Email: duybt@vnu.edu.vn
Phone: 0904 222 844

TS Lê Anh Cường

TS Lê Anh Cường

Email: cuongla@vnu.edu.vn; leanhcuong@gmail.com
Phone: 09.02.134.662

TS Nguyễn Phương Thái

TS Nguyễn Phương Thái

Bio: Sở thích nghiên cứu của tôi là về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy. Tôi nhận bằng Tiến sĩ về khoa học máy tính ở JAIST vào tháng 3 năm 2008. Từ tháng 6 năm 2008 tôi là giảng viên của Đại học Công nghệ.
Cho sinh viên: Hiện nay tôi đang chủ trì và tham gia một số đề tài nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Lợi ích của việc tham gia nghiên cứu khoa học là:
· Được tham gia nghiên cứu các vấn đề mới, có ý nghĩa khoa học và ứng dụng
· Được cấp kinh phí tham dự hội nghị, kinh phí hỗ trợ ngh

Email: nguyenphuongthai@gmail.com
Phone: 04-37547812