Bluebee sử dụng công cụ Moss để phát hiện tỉ lệ sao chép code giữa các file khác nhau. Các bạn vui lòng upload các file cần kiểm tra lên nhé. Để hiểu hơn về Moss, các bạn vui lòng theo dõi tại đây

Hệ thống hoạt động tốt nhất nếu bạn chọn chính xác ngôn ngữ lập trình của file.